top of page

Wat is een sekte?

Het woord ‘sekte’ heeft in het dagelijks taalgebruik een negatieve bijklank en roept meteen ongunstige associaties op en is een waardeoordeel. Mensen denken dan meteen aan collectief zelfmoord plegen terwijl dit bij de meeste organisaties met sektarische kenmerken helemaal niet aan de orde is. 

Veel liever dan een omschrijving te geven van wat een sekte precies is kiezen wij er daarom voor om enkele 'sektarische kenmerken' te benoemen. Een organisatie kan al gevaarlijk zijn van zodra er slechts één van deze kenmerken aanwezig is. Hoe meer van deze kenmerken in een organisatie aanwezig zijn hoe gevaarlijker de groepering wordt. Een organisatie met sektarische kenmerken hoeft niet eens religieus te zijn. Sektarische kenmerken komen helaas ook voor in commerciële, politieke en alle andere mogelijke organisaties en worden zelfs waargenomen binnen gezinnen.  
 

Op 28 maart 1996 werd een parlementair onderzoek uitgevoerd door de commissie van Justitie van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers om een sektebeleid uit te zetten. Op 28 april 1997 werd het rapport uitgebracht en gepresenteerd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Op advies van de parlementaire onderzoekscommissie werd bij wet van 2 juni 1998 het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO) opgericht. Deze onafhankelijke instelling kreeg de opdracht om het sektefenomeen verder te bestuderen en het publiek te informeren over de risico's die voortvloeien uit sektarische ontsporingen. IACSSO onderzoekt de gevaren ervan voor zowel de samenleving als voor het individu en dan in het bijzonder voor minderjarigen.

De beruchte zogenaamde 'lijst' van 189 organisaties met sektarische kenmerken is boeiend om te beschouwen doch het houdt geen waardeoordeel. Deze lijst kan ook niet als volledig beschouwd worden. Het feit dat een organisatie er niet in voorkomt is derhalve geen oordeel over de onschadelijkheid van een beweging.

Groeperingen met sektarische kenmerken

  • Adventisten

  • Jehovah's Getuigen

  • Mormonen (Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen)

  • Pinkstergemeente

  • Scientology

  • Verenigingskerk (Unificiation Church - Moon)

  • Mormonen (Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen)

bottom of page