top of page

Sektarische kenmerken

Rekrutering en inpalming

Aan de eerste ontmoeting houd je meestal een heel positief gevoel over. Je wordt er buitengewoon warm en
vriendelijk onthaald (love bombing). Het lijken er allemaal bijzonder 'mooie mensen'. Men is belangstellend en toetst jouw mogelijke problemen af. De oplossing voor deze problemen is gemakkelijk, eenvoudig én aanwezig in de groep. Het is echter een strategische zet om je voor de groep te winnen. Bij elke volgende ontmoeting wordt steeds meer van je verwacht.
Het eindresultaat is dat de groep een steeds grotere sociale controle op je uitoefent waardoor er langzaam maar zeker een wig wordt gedreven tussen jou en jouw vrienden en familie buiten de groep. De groep met 'broeders' en 'zusters' moet jouw échte familie worden.

 

Strikte hiërarchie

Hoewel er op zich niets mis is met een hiërarchie is het vooral de manier waarop er autoriteit wordt gehanteerd zorgwekkend. Het gezag van een Meester, een Bestuursorgaan, een Goeroe is onbetwistbaar. De leider wordt quasi aanbeden door de leden omwille van zijn goddelijke kennis, zijn speciale connectie met hogere machten of omdat hij bovennatuurlijke gaven en inzichten beschikt. De beslissingen van de leider(s) zijn niet vatbaar voor kritiek waarbij zelfs constructieve kritiek als een aanval op de leider(s) wordt beschouwd. Er bestaan hele specifieke regels die strikt gevolgd moeten worden. Men verwacht er blinde gehoorzaamheid van alle leden waarbij het overtreden van een regel bestraft wordt én mogelijks verstoting uit de groep kan betekenen. 

Breuk met de samenleving

Hoewel

bottom of page